บริการให้เช่าเครื่องทำสำเนาครบวงจร

copy-usb-sd-microcopy-hddcopy-cd-dvd-bd

  • ให้เช่าเครื่องทำสำเนา HDD DUPLICATOR 1 ออก 11 มัดจำ 99,000 บาท เช่าวันละ 4,900 บาท
  • ให้เช่าเครื่องทำสำเนา USB/SD/Micro SD DUPLICATOR 1 ออก 15 มัดจำ 59,000 บาท เช่าวันละ 2,900 บาท
  • ให้เช่าเครื่องทำสำเนา CD DVD DUPLICATOR 1 ออก 11 มัดจำ 17,500 บาท เช่าวันละ 1,500 บาท

 

>> ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-1089764 หรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ smartcopy@outlook.co.th <<