บริการCOPY HARD-DISK

copy-usb-sd-micro copy-hdd copy-cd-dvd-bd

รับบริการโคลนฮาดดิส Clone HDD 2.5/3.5/SSD อัตราค่าบริการดังนี้

  • 1-100ชิ้น GBละ2บาท เช่น HDD100ชิ้น ข้อมูลDATA20GB = 2x100x20 = 4,000บาท
  • 101-500ชิ้น GBละ1.7บาท เช่น HDD300ชิ้น ข้อมูลDATA20GB = 1.7x300x20 = 10,200บาท
  • 501-1,000ชิ้น GBละ1.4บาท เช่น HDD1,000ชิ้น ข้อมูลDATA20GB = 1.4×1,000×20 = 28,000บาท
  • 1,001ชิ้นขึ้นไป GBละ1.1บาท

>> ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-1089764 หรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ smartcopy@outlook.co.th <<