บริการCOPY USB/SD/Micro SD

copy-usb-sd-micro copy-hdd copy-cd-dvd-bd

รับบริการCOPY USB Flash Drive/SD Card/Micro SD Card อัตราค่าบริการเริ่มต้นดังนี้

  • 1-100ชิ้น GBละ4บาท เช่น HDD100ชิ้น ข้อมูลDATA2GB = 4x100x2 = 800บาท
  • 101-500ชิ้น GBละ3.4บาท เช่น HDD300ชิ้น ข้อมูลDATA2GB = 3.4x300x2 = 2,040บาท
  • 501-1,000ชิ้น GBละ2.8บาท เช่น HDD1,000ชิ้น ข้อมูลDATA2GB = 2.8×1,000×2 = 5,600บาท
  • 1,001ชิ้นขึ้นไป GBละ2.2บาท

*** ขอสงวนไม่รับงานCOPY-CARDคุณภาพต่ำ เพราะจะเจอBad-sector และทำให้เครื่องจักรทางเราหน่วงมาก ***

>> ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-1089764 หรือขอรับใบเสนอราคาได้ที่ smartcopy@outlook.co.th <<